Docent

Interessat en la pedagogia, estudia educació musical amb la finalitat d'aplicar tot l'aprés a l'àmbit teatral. Des de fa deu anys imparteix classes d'Interpretació, Moviment, Teatre d'Objectes i Malabars a diferents escoles i festivals:
Mostra de Teatre de Santo André (Portugal), Festival de Circ i Arts Escèniques de Quito (Ecuador), Col·legi Major Universiari Chaminade (Madrid), Col·legi Major Universitari Loyola (Madrid), Convencions de circ i malabars a tota Espanya, Waves Festival (Dinamarca).